Kunnskapsstatus og grunnleggende begreper


Psykose, stemningslidelse og angst

Foto: Eddi van W.

Foto: Eddi van W.

Psykose (fra gresk psyke = sinn og kaos = fullstendig uorden) er en betegnelse på en psykisk tilstand med alvorlig svekket virkelighetsoppfatning. Symptomer på psykose kan være vrangforestillinger, sansebedrag (hallusinose), alvorlig usammenhengende tale, alvorlig usammenhengende kaotisk væremåte, og negative symptomer ved schizofreni psykoser som utmattethet, tretthet, motivasjonssvikt og sosial tilbaketrekking.

Psykotiske lidelser omfatter schizofreni, paranoid psykose (vrangforestillingslidelse), bipolar lidelse med psykotiske symptomer, psykotisk depresjon og kortvarig psykose.

Stemningslidelser (eller affektive lidelser) er betegnelsen på en gruppe lidelser hvor stemningsleie og aktivitetsnivå er patologisk lavt (depresjon), høyt (mani), vekslende eller blandet. Stemningslidelser omfatter depresjoner, manier, bipolar lidelse (tidligere kalt manisk – depressiv lidelse), og dysthymi (kronisk lavt stemningsleie).

Angst er sammensatt av følelser og kroppslige reaksjoner. Følelsene kan være frykt, bekymring eller panikk. Vanlige reaksjoner er at det kan kjennes vanskeligere å puste, at hjertet slår fortere, en blir svett, kvalm og/eller svimmel. I tillegg skjer det andre målbare forandringer i kroppen og i hjernen, som at det produseres mer adrenalin, at oppmerksomheten snevres inn og det blir fullt fokus på det en er redd for. Angst er noe vi har bruk for i farlige situasjoner.


  • Hvorfor er det vanskelig å finne ut om en person med utviklingshemning har psykisk lidelse?
  • Hvorfor kan det være vanskelig å behandle psykisk lidelse hos personer med utviklingshemning i de vanlige psykiatriske avdelingene?

Har du fått økt:
  • Kunnskap om utviklingshemning og autisme?
  • Kunnskap om psykisk lidelse?
  • Kunnskap om miljøterapi vs. miljøarbeid?
  • Kunnskap om diagnose og diagnostisk overskygging?

Dersom du ikke har kunnskap og forståelse for de overstående punktene - gå gjennom kapittelet på nytt.

Vi tar gjerne i mot dine innspill på det du har lest. Har du forslag til forbedringer?

Er det noen tanker eller konkrete tips du vil dele med oss som har laget kurset?

Send oss dine kommentarer på epost til post@stiftelsensor.no Ta kopi av url-adressen for denne siden, og lim den inn i eposten, slik at det fremgår tydelig hvilken tekst du har kommentarer til.

Tekst:

Trine Lise Bakken

Foto: