Kunnskapsstatus og grunnleggende begreper


Kunnskapsgrunnlaget

Psykisk lidelse hos mennesker med utviklingshemming er et relativt nytt fagområde. Selv om enkelte fremtredende fagpersoner innen psykisk helsevern har vært kjent med fenomenet i mange årtier, er det først de siste tjue siste årene at oppmerksomheten omkring psykisk helse hos utviklingshemmede har økt kraftig.

Dette har ført til at fagpersoner i kommunene som gir miljøbehandling til personer med utviklingshemming i økende grad interesserer seg for sine brukeres psykiske helse.

Psykisk lidelse er lite studert hos personer med utviklingshemming. Også innen generell psykiatri er det økende forståelse for de spesielle utfordringene mennesker med utviklingshemming har når de utvikler psykisk lidelse.

Murvegg med grønn mose og en tynn pinne som støtter seg mot veggen
Foto: Mikkel Hegna Eknes