Teori

1. Hva er rehabilitering?

Innledning

Dette kapitlet gir en generell beskrivelse hva rehabilitering innebærer både for brukere og ansatte. For brukere fører en funksjonsendring til brudd i planlagt livsløp og en nødvendig tilpasning.

Hensikt med kapitlet
Å få en forståelse for hva rehabilitering er og hvorfor en rehabiliteringsprosess er viktig etter sykdom eller skade.