Teori

2. Hverdagsrehabilitering

Innledning

Dette kapitlet beskriver og definerer hva hverdagsrehabilitering er.

Du får lære at hverdagsrehabilitering er en form for hjemmebasert rehabilitering, og at trening og tilrettelegging gjøres i brukerens eget hjem. Du får også lære at støtte til å styrke brukernes mestringsevne er det sentrale elementet, og at fokus er fra passiv mottaker til aktiv deltaker.

Hensikt med kapitlet
Å få en forståelse for hva hverdagsrehabilitering er, fokusområder og viktige tilnærmingsmåter.