Teori

2. Hverdagsrehabilitering

Intensiv oppfølging

Hverdagsrehabilitering er et tidlig lavterskeltilbud med mye ressurser i starten med økt selvhjulpenhet og deltagelse som mål. Intensiv innsats kan både handle om varighet, intensitet og hyppighet av hvert hjemmebesøk og av lengden på rehabiliteringsperioden. Erfaring viser at daglig tilbud gir best effekt. 

Opplæring og veiledning i selvtrening

I tillegg suppleres ofte tilbudet med opplæring og veiledning i selvtrening, noe som ytterligere forsterker intensiteten. Fokusdreining  fra kompensering og hjelp til ressursorientering og mestringsfokus.   

Tidlig innsats
I hverdagrehabilitering vektlegges tidlig innsats. Ved å sette i gang innsats på et tidlig tidspunkt er det mulig å begrense følger sykdom får for helse og livskvalitet. Når tiltak igangsettes tidlig i en sykdomsutvikling eller ved reduksjon av funksjon, vil en forverring av tilstanden ofte kunne forebygges.