Teori

2. Hverdagsrehabilitering

Litteratur

Barth, T. (2012) Motiverende intervju. Gyldendal akademisk.

Bjerkaas, K.E.T., Ness N.E. (2012) ”Hverdagsrehabilitering. Hva, hvorfor, når og hvordan?” Trykksak Ergoterapeutene

Fürst, R.,  Høverstad, L. (2014). Fra passiv mottaker til aktiv deltaker. Hverdagsrehabilitering i norske kommuner KS FoU-prosjekt nr. 134027

Helsedirektoratet (2012) Undersøkelse om rehabilitering i kommunene – erfaringer med tilbud gitt i pasientens hjem/vante miljø. Rapport, IS - 0365 

Ness, N. E., Laberg, T., Haneborg, M., Granbo, R., Færevaag, K. mfl. (2012). Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering Rapport Norsk Ergoterapeutforbund, Norsk Fysioterapeutforbund og Norsk Sykepleierforbund. 

Sundseth, L. (2015) Hjemmetreneren Medlex Norsk Helseinformasjon

Tuntland, H., Ness, N. E. (2014). Hverdagsrehabilitering Gyldendal norsk forlag

Veileder til ansatte i Kristiansand kommune "Mestring gir muligheter! Hverdagsrehabilitering i hjemmetjenesten"

 

Nettsted:
http://hverdagsrehabilitering.no/
Utviklings- og opplæringstilbud i motiverende intervju