Teori

3. Aktiv bruker

Innledning

Dette kapitlet beskriver bruker som en aktiv deltaker i egen rehabilitering og har fokus på å få en forståelse for hva brukermedvirkning/brukerstyring innebærer, og skape en bevissthet om muligheter og utfordringer.

Hensikt med kapitlet

Å skape bevisshet om at detter er brukerens prosess. Dette krever aktiv deltakelse fra bruker.