Teori

4. Rehabiliteringsprosessen

Innledning

Dette kapitlet beskriver hva som er viktig å tenke på i rehabiliteringsprosessen og hvordan en kan organisere denne for å få til tverrfaglig samarbeid og samhandling.

Hensikt med kapitlet

Få en forståelse av hvordan man kan organisere rehabiliteringen slik at det blir en oversiktlig prosess.