Teori

5. Velferdsteknologi

Innledning

Dette kapitlet beskriver bruk av velferdsteknologi, og har fokus på hvordan velferdsteknologi kan gjøre at personer med sykdom eller nedsatt funksjonsevne i større grad kan klare seg på egen hånd og kan bo trygt hjemme.

Teknologien påvirker dagliglivet til både brukere og pårørende og det er viktig at man som helsepersonell vurderer om de teknologiske tiltakene gir en mer målrettet omsorg, om de gir økt livskvalitet og forebygger helseskade hos brukeren. Det kreves bevissthet om både positive og negative sider ved teknologien.

Hensikt med kapitlet

Å få kunnskap om muligheter og utfordringer ved å ta i bruk teknologi for å fremme økt selvstendighet og aktivitet hos brukerne.