Teori

5. Velferdsteknologi

Definisjon

Hva er velferdsteknologi?

«Teknologi som kan bidra til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, og styrker den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne. Velferdsteknologi kan også fungere som teknologisk støtte til pårørende og ellers bidra til å forbedre tilgjengelighet, ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestetilbudet. Velferdsteknologiske løsninger kan i mange tilfeller forebygge behov for tjenester eller innleggelse i institusjon.» (NOU 2011:11 "Innovasjon i omsorg")

Velferdsteknologiske løsninger

Velferdsteknologikse hjelpemidler kan deles inn i fire hovedkategorier.

  1. Trygghets- og sikkerhetsteknologi
  2. Kompensasjons- og velværeteknologi
  3. Teknologi for sosial kontakt
  4. Teknologi for behandling og pleie

Den samme inndelingen benyttes i dette læringsprogrammet - se underliggende menypunkt. Her gir vi eksempler på tilgjengelig velferdsteknologiske løsninger.