Teori

5. Velferdsteknologi

Trygghet- og sikkerhetsteknologi

Teknologi om trygghet og sikkerhet skaper trygge rammer omkring enkeltindividets liv og mestring av egen helse.

Ulike eksempler på slik teknologiUlike typer alarmer som alarmerer ved evt. stopper farefulle situasjoner 

  • Adgangskontroll - via kamera identifiserer bruker hvem som ringer på
  • Boligalarm for brann, vannlekkasje, innbrudd
  • Bevegelsesdetektor - registrerer bevegelse i boligenmht. unormal aktivitet
  • Komfyrvakt - kobler ut strøm ved for høy temperatur

Eksempler på boligalarmer:

http://verisure.no/

http://sectoralarm.no/

http://www.clasohlson.com/no/Nexa-LMDT-810-utend%C3%B8rs-bevegelsesdetektor/36-4914#moreinfo

Alarmer som påkaller kontakt med ansatte /pårørende ved uhell eller overvåker en situasjon mht. sykdomsutvikling 

Trygghetsalarm - varsle for å snakke med hjelpepersonalet evt. pårørende

Aktivitetsdetektor - registrerer aktivitet over tid - for å registrere mulig sykdomsutvikling f.eks. demens, epilepsi, få kartlagt brukerens ulike daglige gjøremål for å kunne planlegge pleien

Falldetektor - registrerer fall ved at det går alarm til hjelpepersonell eller pårørende

                                  Sensorer som registrerer at brukeren er tilstrekkelig kledd

         Vakt og alarm AS       Abilias produkter    

        CareTech                   Cognitas produkter

        Tryggitel AS                Picomeds  produkter

        www.nitec.no/              www.gewa.no/varsling         

  Video - bruk av GPS