Teori

5. Velferdsteknologi

Teknologi for sosial kontakt

Verktøy for sosial kontakt hjelper mennesker å komme i kontakt med hverandre eller i kontakt med helsevesenet.


Videokommuniksjon

Hjelpemidler for sosial kontakt med omverdenen via telefon eller data

  • Via telefon - bildetelefon
  • Via datanett - PC med kamera, Skype

Webtjenester

Bruk av sosiale media for å komme i kontakt med andre mennesker

  • Nettsamfunn - Facebook, Twitter 


Robotteknologi

Robotteknologi for stimulering og virtuelt besøk

  • Tekniske kjæledyr - robotselen Paro
  • Kommunikasjonsroboter - "Giraffroboten"


picomeds produkt

giraffs produkt