Teori

5. Velferdsteknologi

Teknologi for behandling og pleie

Det finnes verktøy som kan bidra til å bedre mestre egen helse.

Hjemmebehandling

  • Kommunikasjon med helsepersonell - PC med berøringsskjerm og kamera
  • Journal - tilgang til egen journal, gjerne via PC
  • Helsedagbok - på data
  • Individuell plan - på data
  • Behandlingsutstyr - hjemmedialyse
  • Medisinering - medisineringsautomat
  • Psykisk helse - psykoterapi, psykologhjelp via IKT

http://www.hospitality.no/personlig-helsedagbok.5185400-287519.html

http://www.dignio.no/helsesjekk/


Hjemmeanalyser

  • Egenregistrering av kliniske data - bruk av PC med berøringsskjerm
  • Sensorteknologi - registrering av kroppsvekt, EKG, blodtrykk, blodsukker, SpO2, respirasjon

http://www.dignio.no/helsesjekk/

http://www.picomed.no/

http://diabetes.bayer.no/blodsukkerapparat/