Teori

5. Velferdsteknologi

Litteratur

Haugan, S. (2011) Teknologi letter livet for "Fru Paulsen" Artikkel Bladet Forskning

Helsedirektoratet (2015) Veileder i personvern og informasjonssikkerhet ved bruk av velferdsteknologi

Helsedirektoratet (2015) Første gevinstrealiseringsrapport med anbefalinger Nasjonalt velferdsteknologiprogram

Helsedirektoratet (2017) Andre gevinstrealiseringsrapport med anbefalinger Nasjonalt velferdsteknologiprogram

Helsedirektoratet (2012) Velferdsteknologi. Fagrapport om implementering av velferdsteknologi i de kommunale helse- og omsorgstjenestene 2013 - 2030.

Hofmann, B.(2010) Etiske utfordringer med velferdsteknologi  Notat,  Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

KS (2017) Velferdsteknologiens ABC

Meld. St. 29 Morgendagens omsorg (2012–2013) Kap.7 Velferdsteknologi - en ny ressurs
 

NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg Kap.7 Ny teknologistøtte

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Møre- og Romsdal (2014) Våke - Et refleksjonshefte om         velferdsteknologi, juss og etikk for helsepersonell Refleksjonsverktøy

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Møre- og Romsdal (2015) Våke - Et arbeidshefte om bruk av velferdsteknologi i helsetjenestene 

 

Nettsted velferdsteknologi:

http://www.lister.no/prosjekter/helsenettverk-lister/velferdsteknologi/574-filmer-om-velferdsteknologi

http://www.lister.no/helse/velferdsteknologi-telemedisin/650-samtykke-og-velferdsteknologi

http://www.normen.no

https://www.facebook.com/groups/558839860910098/

https://www.facebook.com/groups/794852477224717/

https://kurs.kommit.no/

http://www.sintef.no/projectweb/velferdsteknologi/

https://kurs.kommit.no/local/course_page/home_page.php?id=254