Teori

6. Etikk

Innledning

Dette kapitlet beskriver etiske utfordringer i forhold til både hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi og har fokus på handlingsvalg.  Rehabiliteringsarbeid kan ikke bare baseres på vedtatte normer og verdier, men må være personlig begrunnet i møte mellom helsepersonell og de menneskene som deltar; brukere, medarbeidere og myndigheter (Nordby, 2012).


Arbeidet kjennetegnes av samarbeidsprosesser og situasjoner som aldri er like. Slikt sett er hver situasjon i hverdagsrehabilitering unik. Man må reflektere over situasjonen og være bevisst verdivalg og ikke minst hvem sine verdier som står på spill.