Teori

6. Etikk

Litteratur

Hofmann, B.(2010) Etiske utfordringer med velferdsteknologi  Notat,  Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten¨

KS (2011) Brukermedvirkning i helse- og omsorgssektoren  Debatthefte

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Møre- og Romsdal (2014) Våke - Et refleksjonshefte om velferdsteknologi, juss og etikk for helsepersonell Refleksjonsverktøy

 

Nettsted etikk

http://www.ks.no/tema/Helse-og-velferd/Velferdsteknologi/Etikk-jus-og-personvern/Etikk-og-velferdsteknologi/

http://www.lister.no/helse/velferdsteknologi-telemedisin/650-samtykke-og-velferdsteknologi