Læring i praksis

Utprøving av teori i praksis

Målet med dette læringsprogrammet er at det man lærer her skal føre til endring i praksis. Vi ønsker at du skal teste ut kunnskapene du får i programmet opp mot de erfaringer du gjør deg i jobben. I den forbindelse har vi i dette læringsprogrammet engasjert Tom Tiller, som gjennom sitt arbeid som professor i pedagogikk, har forsket på og utviklet verktøy i forhold til læring i praksis. I menypunktet Verktøy for læring utdypes hans teori og de verktøy som skal benyttes.

Arbeidsmåte:

1. Ta utgangspunkt i et brukermøte i din arbeidshverdag og test ut det du har lært i praksis. Reflektere opp mot teorien fra læringsprogrammet.

2. Bruk metoden GJORT-LÆRT-LURT for å reflektere over hva du gjorde i møtet med brukeren. Se Tom Tillers introduksjon i filmen "Øke styrken i egen læring" for å lære mer om metoden. Bruk gjor-lært-lurt.docx

3. Gå sammen med de andre på avdelingen som deltar i læringsprogrammmet og bruk metoden IGP (INDIVIDUELT/GRUPPE/PLENUM). Se Tom Tillers introduksjon i filmen "Øke styrken i egen læring" for å lære mer om metoden. Finn ut i plenum hva som kan være lurt å gjøre videre.