Læring i praksis

Eksempel Midt-Troms

Forslag til hvordan læringsprogrammet kan brukes:

Slik har USHT Troms i samarbeid med LØKTA; Interkommunal kvalitetsutviklingsenhet for helse- og omsorgstjenestene i Midt-Troms, brukt læringsprogrammet:

Oppstart i november
​9.11.18 Ledere og ressurspersoner får informasjon om og praktisk demonstrasjon av programmet


Del 1
Fagseminar 20. og 21.11.18 To fagseminar med likt innhold begge dager arrangeres, slik at flest mulig fra en avdeling skal kunne delta. 

Programmet gir en intro til menypunktene 1-3 med underpunkter i teoridelen "Aktivitet og mestring" samt hvordan bruke metodene i Læring i praksis.


Arbeidsoppgaver frem til neste fagdag:
Les menypunktene 1,2, 3 med underpunkter i "Aktivitet og mestring".

Som ledd i å prøve ut teorien i praksis skal det gjøres to Gjort Lært Lurt (GLL)- øvelser og to I Gruppe Plenum (IGP)-samtaler skal arrangeres.

1. tema / øvelse for GLL og IGP: "Hva er viktig for deg?"
2. tema / øvelse for GLL og IGP: Fra hjelp til støtte for mestring

 

Del 2
Fagseminar 27. og 28. februar.2019 To fagseminar med likt innhold begge dager arrangeres, slik at flest mulig fra en avdeling skal kunne delta.

Programmet gir en intro til menypunktene 4 - 6 med underpunkter i teoridelen i "Aktivitet og mestring"

Arbeidsoppgaver frem til neste fagdag:
Les menypunktene 4, 5 og 6

Som ledd i å prøve ut teorien i praksis skal det gjøres to Gjort Lært Lurt (GLL)- øvelser og to I Gruppe Plenum (IGP)-samtaler skal arrangeres.
1.tema / øvelse GLL og IGP: Kartlegging og målsetting ved hjelp av COPM
2.tema / øvelse GLL og IGP: Planlegging og utføring av tiltak
3.tema / øvelse GLL og IGP: Evaluering av rehabiliteringsprosessen ved hjelp av COPM
4.tema / øvelse GLL og IGP: Tverrfaglig samarbeid og samhandling

 

Del 3
Avsluttende fagseminar 4. og 5. juni 2019 To fagseminar med likt innhold begge dager arrangeres, slik at flest mulig fra en avdeling skal kunne delta.

Program med tema i forhold til koordinering, samhandling og velferdsteknologi.

 

Lykke til!