Læring i praksis

Eksempel Tromsø kommune

Forslag til hvordan læringsprogrammet kan brukes

Slik har USHT Troms i samarbeid med Tromsø kommune, brukt læringsprogrammet:

Oppstart
​12.11.19 Ledere og ressurspersoner får informasjon om og praktisk demonstrasjon av programmet

Oppgaver for ressurspersonene på avdelingene:
• være tilretteleggere for å gjennomgå læringsprogrammet «Aktivitet og mestring»
• tilretteleggere for at ansatte gjør oppgavene Gjort-Lært-Lurt og Individulet- Gruppe-Plenum
 

Del 1
Faglunsj kl.11.30 - 12.30,  9., 16. og 30.januar -  "Hva er viktig for deg – fra hjelp til selvhjelp" v. May Iren Bendiksen, USHT, Troms

Faglunsj kl.11.30 - 12.30, 6., 13. og 20.februar -  "Motivasjon – drivkrefter for endring" v. Tom Tiller, professor emiritus i pedagogikk
 

Samme tema x3 på faglunsjene, slik at flest mulig fra en avdeling skal kunne delta. Faglunsjene gir en kort intro til menypunktene 1-3 med underpunkter i teoridelen "Aktivitet og mestring" samt hvordan bruke metodene i Læring i praksis.


Læring i praksis:
​Mars måned benyttes til å prøve ut det de har lært i praktiske situasjoner på jobb og til diskusjoner i plenum. 
Som ledd i å prøve ut teorien i praksis skal det gjøres to Gjort Lært Lurt (GLL)- øvelser og to I Gruppe Plenum (IGP)-samtaler skal arrangeres.

1. tema / øvelse for GLL og IGP: "Hva er viktig for deg?"
2. tema / øvelse for GLL og IGP: Fra hjelp til støtte for mestring
 

Del 2
Faglunsj kl.11.30 - 12.30, 10.9., 5.11.og 19.11. - "Hvordan kartlegge og dokumentere med fokus på mestring" v. Lisbeth Remlo, USHT Troms

Faglunsj kl.11.30 - 12.30, tidspunkt ikke klart "Praktiske tips mht. selvstendiggjøring i hverdagen fra ergoterapeut, fysioterapeut og sykepleier».

Samme tema x3 på faglunsjene, slik at flest mulig fra en avdeling skal kunne delta.Faglunsjene gir en kort intro til menypunktene 4 - 6 med underpunkter i teoridelen "Aktivitet og mestring" samt hvordan bruke metodene i Læring i praksis.

Læring i praksis:
November / desember måned benyttes til å prøve ut det de har lært i praktiske situasjoner på jobb og til diskusjoner i plenum.
Som ledd i å prøve ut teorien i praksis skal det gjøres to Gjort Lært Lurt (GLL)- øvelser og to I Gruppe Plenum (IGP)-samtaler skal arrangeres.

1.tema / øvelse GLL og IGP: Kartlegge og sett mål med  fokus på mestring
2.tema / øvelse GLL og IGP: Planlegging, utføring av tiltak og evaluering med oppmerksomhet på selvstendiggjøring i hverdagen
 

Del 3
Faglunsj kl.11.30 - 14., 21. og 28. januar 2021 -  «Hvordan få til et godt tverrfaglig samarbeid?»
Samme tema på alle tre faglunsjene, slik at flest mulig fra en avdeling skal kunne delta


Lykke til!