Modul 1. Pasient og pårørende ved kronisk sykdom

Introduksjon


Livet med en kronisk sykdom kan være utfordrende for den som er syk, men også for de som står han/hun nærmest. For å hjelpe pasienter og pårørende på best mulig måte, er det viktig å lytte til dem og forme helsetjenester etter deres behov og personlige mål.

Modulen gir i tillegg en kort innføring i de vanligste hjerte- og lungesykdommer. Kunnskap om sykdomslære er grunnmuren til helsetjenester på høyt faglig nivå, og gir trygghet til helsearbeidere i sitt arbeid.

Foto av mann som triller kvinne i rullestol


Læringsmål: Få en bedre forståelse om livet til den som er kronisk syk og deres pårørende. Lære det grunnleggende om de vanligste hjerte- og lungesykdommer.