Modul 1. Den døende pasienten

Introduksjon

Kommunikasjon med alvorlig syke og døende pasienter og deres pårørende er utfordrende, både følelsesmessig og faglig. For helsepersonell er det et kontinuerlig arbeid med god kunnskap, ferdigheter, holdninger og refleksjon.

Læringsmål: Du har bedre kunnskap om kommunikasjon med den døende pasienten og hans/hennes pårørende.