Modul 2. Lindrende omsorg

Introduksjon

Denne modulen omhandler sentrale elementer i omsorg og pleie av døende mennesker:

Læringsmål: Du er mer bevisst over dine egne handlinger i pleiesituasjonen.