Modul 3. Forebygging og lindring av fysiske og psykiske symptomer

Introduksjon

Lindring av fysiske og psykiske symptomer står sentralt i behandlingen av pasienter i livets sluttfase.

Læringsmål: Du har bedre kunnskap om de fysiske og psykiske plager den døende pasienten kan oppleve. Du kan bedre observere, kartlegge og rapportere pasientens symptomer og vet hva din rolle er i behandlingsprosessen.