Modul 4. Valgfri fordypning

Introduksjon

Denne modulen omhandler akutte komplikasjoner som kan oppstå ved en langtkommen progressiv sykdom og gir en oversikt over de vanligste medikamentene brukt i livets sluttfase.

Målgruppe: Leger og sykepleiere

Læringsmål: 
Du er observant for forandringer i pasientens tilstand.
Du har kunnskap om de viktigste medikamenter som kan brukes for forebygging og lindring av pasientens fysiske og psykiske plager i livets sluttfase.