Sykdomslære

Sykdomslære

- forståelse for det endokrine system


 MÅL:

  • få kunnskap om hva diabetes er og forskjellen mellom type 1 og type 2 diabetes
  • få kjennskap til de ulike hormoner som har betydning for blodsukkerreguleringen
  • få innblikk i insulinproduksjon – hvor det produseres
  • kjenne til symptomene på hyper- og hypoglykemi og andre relaterte tilstander
Generelt om diabetes mellitus

Årlig får mellom 6000 og 7000 nordmenn diabetes. 600 får diagnosen type 1-diabetes, av dem er ca 250 barn under 15 år. Resten får type 2-diabetes. Det finnes ikke sikre tall for forekomsten av type 2-diabetes under 30 år, men under 18 år er type 2 sjelden.

Type 1-diabetes, også kalt insulinavhengig diabetes, oppstår i alle aldersgrupper, men er mest vanlig hos barn, ungdom og unge voksne.

Type 2-diabetes, ikke-insulinavhengig diabetes, rammer for det meste personer over 40 år. Men stadig yngre mennesker får også type 2-diabetes.

På verdensbasis regner vi med at 285 millioner mennesker har diabetes. Prognosene tyder på at dette tallet vil stige til nær 440 millioner innen 2030.

(Kilde: Norsk Diabetesregister v/Geir Joner, Ullevål Universitetssykehus)