Diabetesbehandling

Diabetesbehandling

Ulike typer insulin


Basalinsulin


Insulin som dekker kroppens behov for insulin mellom måltider og om natten. Gis som middels- eller langtidsvirkende insulin, gjennom penn eller pumpe.


Langtidsvirkende insulin: Lantus/Levemir


Insulin som virker opp mot 24 timer: Lantus og Levemir har forlenget virkningstid og viser et jevnt konsentrasjons-/tidsforløp.

Platåfase etter en enkelt injeksjon nås etter ca 4 timer. Etter gjentatte, daglige doseringer oppnås ”steady state” etter 2-4 dager. Effekten opphører etter 28 timer. Lantus og Levemir gir en flatere insulinkonsentrasjonskurve, og kan være en fordel for å forbygge lavt blodsukker, særlig om natten.


Hurtig-/kortidsvirkende insulin


Insulin i klar løsning som suges raskt opp fra underhuden etter injeksjon, og skal derfor settes til eller like før måltidene for å motvirke den påfølgende stigning i blodsukkeret.

Hurtigvirkende insulinanaloger som NovoRapid og Humalog virker svært raskt og skal settes når måltidet starter. Virkningen er stort sett over etter fire timer.

De hurtigvirkende Actrapid, Humulin Regular og Insuman Rapid bør settes ca 30 minutter før mat for at virkningen skal følge blodsukkertoppen etter måltidet. Maksimal effekt er etter en til tre timer og effekten er stort sett borte etter fem til seks timer.


NPH insulin


Middels langtidsvirkende insulin. Etter en injeksjon kommer insulineffekten etter ca 1 ½ timer, den maksimale virkningen er 4 - 12 timer etter injeksjon og for praktiske formål er det lite effekt igjen etter 12 - 20 timer. Insulinet brukes som basalinsulin og setter om kvelden og eventuelt om morgenen. Eksempler på NPH-insuliner er; Basal, Humulin og Insulatard.


Blandingsinsulin


Blandingsinsulin består av en kombinasjon av ulike typer insulin med ulik virkningstid. Blandingsinsulin med en kombinasjon av hurtigvirkende og langtidsvirkende insulin er mest vanlig.Blandingsinsulin som Novomix har en hurtigvirkende del (30 prosent) og skal settes i forbindelse med måltid.Bør settes i abdomen for hurtig absorbsjon. Effekt etter 10 - 15 minutter.