Diabetesbehandling

Diabetesbehandling

Blodsukkersenkende medikamenter


Antidiabetika


Antidiabetika er tabletter som kan senke blodsukkeret (glukose). Forutsetningen for at tabletter virker, er at bukspyttkjertelen fortsatt kan produsere insulin. Det er tilfelle ved type 2-diabetes, men ikke ved type 1-diabetes.

Ved å gå inn på Felleskatalogen.no og lenkene under kan du søke på virkestoff og handelsnavn for mer informasjon/detaljer.

Det finnes flere ulike typer antidiabetika. Metformin er et blodsukkersenkende medikamentet som er mye brukt sammen med Amaryl. Metformin reduserer glukosefrigjøring fra leveren, øker insulinfølsomheten i muskulatur som igjen stimulerer glukoseopptaket.