Diabetesbehandling

Diabetesbehandling

Hva påvirker blodsukkeret?

Diabetesregulering er et komplisert samspill, og det meste som påvirker mennesket påvirker også blodsukkeret.

Levevaner

Gunstige levevaner har stor betydning for blodsukkerreguleringen. Herunder står kosthold og fysisk aktivitet sentralt og er et viktig tema å formidle.

Psykiske faktorer

Reaksjoner som depresjon, angst, sorg, søvn og skyldfølelse er krisereaksjoner og stress. Det er psykiske faktorer som har svært stor betydning for blodsukkeret. Disse faktorer gir  ubalanse og økt utskillelse av stresshormoner som påvirker insulinet.

.

Infeksjoner og feber

Sykdommer og tilstander som infeksjoner og feber gir øking av blodsukkeret med opptil 20 prosent for hver grad kroppstemperaturen øker.

Behovet for insulin kan øke med opptil 25 - 50 prosent.