Diabetesbehandling

Diabetesbehandling

Den diabetiske fot


Sykdommer i foten er en av de mest alvorlige og ressurskrevende komplikasjoner som følger diabetes. Rundt 15 % av alle med diabetes mellitus rammes av fotsår. Forebygging og behandling av diabetiske fotsår er svært viktig for å forhindre benamputasjoner. Utdanning av pasienter og helsepersonell, tverrfaglig tilnærming til behandling av fotsår og grundig oppfølging kan redusere amputasjonshyppigheten med 49 - 85%, viser undersøkelser gjennomført i blant annet Norge og Sverige.

.

Retninglinjer for den diabetiske fot utviklet av Verden helseorganisasjon anbefaler etablering av tverrfaglige team. Hvis det ikke er mulig å etablere et fullt team fra starten av, bør teamet bygges opp gradvis. Ideelt sett bør et diabetisk fotteam bestå av diabetes-sykepleier, aut. fotteraupaut, endokrinolog, ortopedi-ingeniør og gipstekniker i samarbeid med ortoped, karkirurg og hudlege.


Hva er diabetesføtter?


Fotproblemer som følge av diabetes er en viktig årsak til sykelighet som ikke får den oppmerksomheten den fortjener. Forekomsten av diabetes- fotproblemer er anslått til drøyt 30 %, og rundt halvparten av personer over 60 år med diabetes har fotproblemer. En person med diabetes har rundt 25 % risiko for å få diabetes-fotsår i løpet av livet.

Både nerveskade (nevropati), nedsatt blodsirkulasjon(isjemi) og forandringer i blodkarene (arteriosklerose) bidrar til fotproblemene. Nevropatien rammer nerver, og gjør at det blir nedsatt følelser i beina. Temperaturen i bena og føttene svekkes på grunn av nedsatt blodsirkulasjon. Musklene kommer i ubalanse med feilstillinger som resultat,og du mister mer varme via føttene på grunn av forstyrrelser i svettekjertlene. Føtter med nerveskade er også mer sårbare ved trykk. Hard hud utvikles, og under den harde huden dannes det blødninger. I disse blodansamlingene kan du så pådra deg infeksjon. Nedsatt blodsirkulasjon kommer av at det dannes forsnevringer (arteriosklerose) i blodårene. Vevet får dermed mindre oksygen og næringsstoffer, og dette gjør blant annet at vevets evne til å reparere sår blir nedsatt. Diabetes er assosiert med opptil 34 ganger økt risiko for amputasjoner, og det foretas årlig 800 - 1000 amputasjoner på grunn av diabetes i Norge.


Kan utvikling av fotsår forebygges?


Diabetes nevropati er en blodsukkeravhengig komplikasjon– det vil si at risikoen for å få nerveskade øker med økende blodsukker. Høyt blodsukker øker også risikoen for å utvikle arteriosklerose, men ikke på samme måten som ved nevropati. Det er med andre ord enkelt å slå fast at god blodsukkerregulering beskytter mot diabetes fotsår. Men fotsår kan oppstå også med god blodsukkerkontroll, og derfor er forebygging av fotsår generelt, også utover god kontroll på blodsukkeret, viktig – og svært effektivt.

Sår i føttene kommer vanligvis etter skader forårsaket av for eksempel trange sko eller dårlig neglestell, og i følgende rekkefølge: diabetes – diabetiske senkomplikasjoner som nevropati og/ eller arteriosklerose – traume, oftest forårsaket av trykk – hudskade – betennelse – vevsnedbrytingog nedsatt blodsirkulasjon på skadestedet – forstyrret sårheling – og hos noen dessverre amputasjon.