Kost og fysisk aktivitet

Kost og fysisk aktivitet


Kosthold og fysisk aktivitet - stor betydning for et godt liv med diabetes


 MÅL:

  • ha kjennskap til matens betydning for blodsukkerregulering
  • kunne reflektere over ernæringsstatus hos eldre
  • ha kunnskap om  fysisk aktivitet som helsegevinst 

 

Det som styrer våre matvaner er knyttet til det man liker og har lyst til å spise. Mat har også sammenheng med vaner, kulturer, tradisjoner og tilgjengelighet. Også økonomi og tid spiller en stor rolle i våre matvaner. 

Det er lettere å opprettholde et jevnt blodsukkernivå ved regelmessig trening/mosjon. Fysisk aktivitet vil senke blodsukkereret og gi en økt helsegevinst, også ved å forebygge senkomplikasjoner. Man kan være fysisk aktiv på mange måter. All aktivitet er bra aktivitet og helseeffeken øker uansett alder.