Spiseforstyrrelser og forstyrret spising

Symptomer

Fotomanipulasjon av en flaske Diet Coke som i speilet viser seg som vanlig cola.
Foto: Laura Lewis, Flickr (CC BY 2.0)

Alle kan utvikle spiseforstyrrelser. Ved vedvarende spesifikke symptomer og kjennetegn bør man bli henvist til utredning og behandling innen psykisk helsevern.

For mennesker med autisme og autismespekterforstyrrelser kan det være vanskelig å skille mellom spiseforstyrrelser og trekk ved autisme som selektive matpreferanser, tvangsmessig spising, spiseritualer og vegring for måltidet. Ved alvorlig endring av vekt eller spisemønster, er det viktig å undersøke om det kan foreligge en spiseforstyrrelse. Et kjennetegn ved spiseforstyrrelser er at symptomene viser seg flere ganger i løpet av en uke, og har hatt en varighet på 3-6 måneder. Ved diagnostisering utelukkes det om symptomene kan ha sammenheng med enkelte syndromer, som Rett syndrom, Turner syndrom eller William syndrom. Ved utredning av spiseforstyrrelser utelukkes også annen psykisk sykdom som depresjon, tvangslidelser, psykose, samt annen fysisk lidelse.

Via kontakt med fastlegen kan man få henvisning til psykiatrisk poliklinikk for å utrede for spiseforstyrrelse. Ved forekomst av spiseforstyrrelse har man rett på behandling innen psykisk helsevern. Deler av behandlingen kan innebære en miljøterapeutisk tilrettelegging og oppfølging. Det viktig at dette gjøres i samråd og samarbeid med en ansvarlig behandler. For mennesker som mottar tjenester hvor det ytes hjelp til daglig fungering, kan man bli fristet til å starte med tiltak rettet mot symptomer på spiseforstyrrelser, fordi de kan være påtrengende og dermed være fristende og «gjøre noe med». Det er viktig å huske at mennesker med autisme og hjelpebehov, har de samme rettighetene til profesjonell hjelp for psykisk sykdom som alle andre.