Spiseforstyrrelser og forstyrret spising

Typer spiseforstyrrelser

Anoreksi

Anoreksi kjennetegnes av bevisst vekttap som fremkalles og vedlikeholdes av den personen det gjelder. Lidelsen er forbundet med en spesifikk psykopatologi, der frykt for fedme og lubben figur er påtrengende og overdimensjonert. Når en person har anoreksi foreligger vanligvis underernæring av varierende alvorlighetsgrad. Dette kan gi sekundære endokrine og metabolske forandringer og forstyrrelser av kroppsfunksjoner. Symptomene omfatter innskrenket valg av matsorter, overdreven trening, selvfremkalte brekninger og bruk av appetittdempende midler. Personer med autisme kan ha tvangstanker og atferd forenelig med anoreksi, noe som krever god kjennskap til personen, kunnskap om utvikling av symptomer og observasjon av daglig fungering, ved diagnostisering.

Kvinne med spiseforstyrrelse, drar i hudfettet på magen.
Foto: Christy Mckenna, Flickr (CC BY SA 2.0)
Bulimi

Bulimi kjennetegnes av gjentatte anfall med overspising og overdreven opptatthet av kontroll over kroppsvekten. Ved bulimi er det et mønster med overspising som etterfølges av oppkast eller bruk av avføringsmidler. Lidelsen har mange felles symptomer med anoreksi, blant annet ved overdreven opptatthet av figur og vekt. Gjentatte brekninger gir lett elektrolyttforstyrrelser, hjerteproblemer, epileptiske anfall, muskelsvakhet, ytterligere alvorlig vekttap og tannhelseproblemer.

Overspising

Overspising, eller overspisingslidelse er en psykisk lidelse hvor en person spiser overdrevent mye, spiser veldig raskt og spiser helt til en er ubehagelig mett. Overspisingen forekommer minst to ganger i uken, gjennom seks måneder, og den opptrer ikke sammen med en eller annen form for selvpåført vekttap. Enkelte personer med autisme kan ha symptomer som ligner på denne lidelsen ved at de kan ha som ritual å spise til det blir tomt. Hvis de går forbi halvtomme kaffekopper eller saftglass, kan man se at disse må drikkes opp. Hvis noe er plassert i et kjøleskap kan dette måtte spises opp. Vi kommer tilbake til dette senere i kapittelet.

Pica

Pica er gjentatt spising av ikke-spiselige gjenstander, som for eksempel jord, sigarettsneiper, såpe, hår, støv, tøy, ekskrementer, utilberedt rå eller frossen mat. For å fylle diagnosekriteriet må ikke atferden forståes ut fra personens kulturelle kontekst.

For noen mennesker med autisme kan Pica være en tilleggs diagnose helt fra ung alder. Dersom symptomene oppstår mer enn to ganger i uka, og de siste 3 månedene er det viktig at personen blir henvist for utredning. Men en Pica-diagnose kan man sette sammen en behandling som tar hensyn til personens kognitive fungering og behov for beskyttelse.

Personer med Pica har gjerne erfaring med at omgivelsene forsøker å hindre en i å spise ikke-spiselig mat. Dette kan medføre en utvikling av atferd hvor de raskt og effektiv putter gjenstander inn i munnen, slik at de ikke skal bli stoppet i deres forsøk på å spise det ikke-spiselige. Enkelte kan bli veldig raske til å løpe, slik at de får tak i sneiper. Personer med Pica kan utvikle erfaringer med å skjule at de spiser frossen mat, eller at de gjemmer seg for å ikke bli hindret. Det er viktig at behandling og tilrettelegging ikke øker evne til å skjule symptomene, til å løpe raskere eller bli smartere til å få i seg ikke-spiselig mat.

Andre spiseforstyrrelser

Det finnes mange forskjellige og relativt sjeldne diagnoser på spiseforstyrrelser, som drøvtygging, gulping, gjemming av mat, psykogen oppkastlidelse, matvegring og uvanlige spiseforstyrrelser som alle har en viss forekomst hos mennesker med autisme.