Psykiske lidelser

Angst og autismespekterforstyrrelse

Kvinne ser ut vindu.
Foto: Morgan (CC BY 2.0)