Psykiske lidelser

Psykose og autismespekterforstyrrelse

Mann med hodelykt.
Foto: Thierry Ehrmann (CC BY 2.0)

Mange ungdommer og voksne med ASF har enkelte trekk som kan minne om de symptomene man ser ved schizofreni.

For å skille på om symptomer og atferd representerer en begynnende schizofreniutvikling eller er en del av personens autisme-særegenhet, er det viktig med en grundig kartlegging av hvordan personen fungerte og tenkte før.

Har det skjedd en endring?