Utredning og oppfølging

Tilleggsvansker

Kvinne.
Foto: Mikkel Eknes

Mennesker som har autisme kan få alle de samme vanskene og plagene som andre mennesker. Det gjelder både fysiske og psykiske sykdommer. Enkelte plager er mennesker med autisme mer sårbare for enn andre, som fangst og depresjon.

Å ha vansker med å kommunisere er en del av det å ha autisme. Det gjør det vanskeligere å finne ut hva som plager folk, og kan føre til at sykdommer og plager blir misforstått eller oversett. Det finnes eksempler på at fysiske sykdommer hos personer med autisme ikke har blitt oppdaget før det er for sent å behandle, eller at personer med autisme har hatt psykiske lidelser i mange år uten å få behandling.

Selv om personer med autisme kan ha vansker med å kommunisere hva som plager dem, har de ofte nytte av samme behandlingen som andre. Fordi ulike typer plager krever ulik behandling, er det viktig å finne ut av hva som er grunnen til plagene. Endringer i atferd som ytre sett kan likne på hverandre kan nemlig ha ulike årsaker. Å bli slapp og tom for energi er et vanlig symptom på både pollenallergi og depresjon, men de fleste vil være enige om at det er ganske forskjellig behandling som skal til for at man får det bedre i de to tilfellene.