Utredning og oppfølging

"Autismen hans har blitt verre"

Foto: Sodanie Chea, Flickr (CC BY 2.0)
Foto: Sodanie Chea, Flickr (CC BY 2.0)

Når man har autisme, er oppførsel, tanker og interesser forbundet med autismen en viktig del av hvordan man fungerer. Da er det ikke så rart at også det som har med autismen å gjøre blir påvirket dersom man får en tilleggsvanske.

Hos mange med autisme er det vi tenker som autisme-symptomer også forsøk på å mestre verden rundt seg. Å trekke seg tilbake fra sosiale sammenhenger kan for eksempel være en reaksjon på at man ikke opplever å få til slike sammenhenger. Å ikke vite hva man skal snakke om, er det noen som løser ved for eksempel å snakke om spesialinteresser.

De fleste mennesker har noen mestringsstrategier de bruker hvis de har det vanskelig. Noen tar lange løpeturer, noen ringer en venn, noen tar et glass rødvin. Alle mennesker har sine egne måter å håndtere at det skjer noe vanskelig, og for personer med autisme kan dette være knyttet til autismen.

For mange med autisme kan det virke som personen blir «mer autistisk» eller at «autismen blir verre». Autisme er jo en medfødt tilstand, sånn at å si at autismen i seg selv blir bedre eller verre ikke gir særlig mening. Det handler oftere om at hvis man har det bra, så tåler man mer og er i stand til å være mer fleksibel.

Dersom en person med autisme blir mer sosialt tilbaketrukket, snakker mindre, blir mindre fleksibel i tanke eller atferd, tar færre sosiale initiativ, blir mer opptatt av spesialinteressene og får større vansker om å snakke om andre ting – kan det være et tegn på at noe er galt og at vedkommende har utviklet en tilleggsvanske.