Utredning og oppfølging

Atferdsvansker

Jente ved trapp, kikker mot oss.
Foto: Guian Bolisay, Flickr (CC BY SA 2.0)

Dersom man er flink til å sette ord på tanker og følelser, så er det vanligvis greit å beskrive for andre hvordan man har det, slik at man kan få en reaksjon. Hvis vi forteller hvordan vi har det og får tilbakemelding fra andre, føler vi oss forstått. Å føle seg forstått er viktig for alle mennesker, og det synes å være uavhengig av om man er bevisst på det eller ikke. At andre er interessert i deg og opptatt av deg er noe av det som gjør livet verdt å leve – og sånn er det også for personer med autisme.

Når vi mennesker har det vanskelig, snakker vi ofte med andre om det, og det å bli forstått gjør at vi får det bedre.

Personer med autisme som har utviklingshemming har ofte vansker med å beskrive hvordan de har det. Dersom disse personene får det vanskeligere, uten at de skjønner hvorfor og uten at de klarer å formidle at de har det vanskelig, blir de ofte ganske frustrerte. Det kan resultere i utfordrende atferd eller atferdsvansker. Det er i flere undersøkelser funnet sammenhenger mellom psykiske vansker og utfordrende atferd hos personer med utviklingshemming og autisme. Av den grunn er det viktig å utrede tilleggsvansker hos personer med autisme og utviklingshemming, spesielt ved nyoppstått utfordrende atferd eller endring i slik atferd.

Dersom utfordrende atferd blir behandlet isolert og man ikke utreder hva som ligger til grunn for eller har utløst den, risikerer man å overse både fysiske og psykiske plager som kan behandles.