Utredning og oppfølging

Utredning av depresjon

To personer bak forheng.
Foto: Incase, Flickr (CC BY 2.0)

Depresjon hos personer med autisme arter seg på mange av de samme måtene som hos andre. Man blir mer nedstemt, føler mindre glede og lyst til å gjøre noe, og har mindre energi. Det er ikke slik at man må ha alle de kjente symptomene for å få en depresjonsdiagnose, mange har bare noen av dem. De må ha vart i minst to uker.

Andre vanlige symptomer på depresjon er:

  • Nedsatt selvtillit eller selvfølelse
  • Selvbebreidelser og skyldfølelse
  • Tanker om død eller selvmord
  • Vansker med tekning og konsentrasjon
  • Irritabilitet, rastløshet og uro
  • Passivitet
  • Søvnvansker
  • Endring av vekt og appetitt (både større og mindre appetitt kan forekomme)

Hos personer med autisme kan man ofte se irritabilitet og tap av praktiske ferdigheter. I tillegg kan personer med autisme reagere på en depresjon med at de trekker seg tilbake og unngår sosiale situasjoner, at de blir mer opptatt av sine rutiner og interesser, eller at fokuset i spesialinteresser endrer seg. Noen ganger kan dette innebære at spesialinteressene får et mer ”svart” fokus – for eksempel at noen som er opptatt av verdensrommet bare blir opptatt av sorte hull, eller at noen som er opptatt av dinosaurer bare blir opptatt av hvordan de døde ut. At man slutter å føle glede over noe som gledet en tidligere, for eksempel at man mister interesser, er heller ikke uvanlig.

I tillegg til de generelle verktøyene for utredning, finnes det også noen spesifikke verktøy som kan tilpasses personer med autisme.

  • Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale (MADRS): Dette instrumentet består av ti spørsmål som besvares på en skala fra 1-6. Det er ikke et diagnostisk instrument, men kan benyttes som screening. Det kan også være nyttig å gjennomføre jevnlig dersom man har igangsatt behandling av depresjon, for å vurdere effekten av denne over tid.
  • Becks Depression Inventory (BDI): BDI er et annet spørreskjema som benyttes for kartlegging av depresjonssymptomer. Fordi BDI spør mye etter tanker og indre tilstander, er det ofte mer utfordrende for personer med autisme og vanskeligere å tilpasse der folk har vansker med å svare på spørsmål.