Utredning og oppfølging

Utredning av angst

Person går i labyrint.
Foto: GPS, Flickr (CC BY SA 2.0)

Angst hos personer med autisme arter seg på mange av de samme måtene som hos andre. Angst er en tilstand av kroppslig og mental aktivering som om man er i fare, i situasjoner der man egentlig ikke er det. Personer som har angst opplever imidlertid faren som reell og virkelig, og kan oppleve det som de er i livsfare. Det er viktig å være bevisst på hvor ubehagelig det føles i møte med personer som plages av dette.

Hos personer som ikke kan snakke eller kommunisere godt om hvordan de har det, må vi ofte se etter fysiologiske markører eller tegn på angst og redsel – og generelle tegn til ubehag.

Generelle tegn til ubehag: Rastløshet, anspenthet, engstelse, uro, vansker med å slappe av, nervøsitet, irritabilitet.

Spesifikke tegn på angst-aktivering: Blir blek i ansiktet, utvidede pupiller (”mørk i blikket”), svetter eller blir klam, høyere puls/hjertebank, skjelver, kortpustet eller hyperventilerer, grimaser, nervøse rykninger. Noen med autisme kan også riste på hendene eller gjøre repeterende bevegelser.

For øvrig kan angst føre til munntørrhet eller økt spyttproduksjon, kvalme, urolig mage, kvelningsfornemmelser, svimmelhet, pustevansker, frysninger, uvirkelighetsfølelse, frykt for å miste kontroll over seg selv, frykt for å dø, brystsmerter og at man mister følelsen i armer eller bein.

Reaksjoner på den kroppslige aktiveringen som er knyttet til angst vil ofte være at personer forsøker å stikke av eller komme seg ut av situasjonen. Noen personer med autisme vil også kunne gå til angrep på andre, for eksempel personale. Et siste reaksjonsmønster som kan sees, er at personen går i såkalt ”frys” og blir passiv, fjern og vanskelig kontaktbar.

Dersom det skal utredes om noen har angst, er det også viktig å kartlegge eventuelle triggere – altså det som utløser angsten. Det er mange ulike ting som kan gi angst, alt fra fobier for edderkopper, heiser eller hunder, til mer vedvarende bekymring for mange forhold i hverdagen. For å forstå hvordan man kan hjelpe noen med angst, er det viktig å forstå hvilke situasjoner og objekter som utløser angst. Dette krever systematisk tilnærming og kartlegging.