Utredning og oppfølging

Om stress

At noen utvikler angst og/eller depresjon kan være et tegn på at noe annet er galt. Enten at de møter for store krav, eller at det er andre forhold i hverdagen som medfører stress og/eller risiko for kognitiv overbelastning. Sensoriske vansker eller hypersensitivitet kan også bidra til dette. Utilstrekkelig hjelp og personaloppfølging ser ut til å virke på samme måte.

Dersom personer med autisme utvikler angst og depresjon er det viktig å gjøre en grundig gjennomgang av personens hverdag og belastninger i det daglige. Dersom en person er overbelastet og utvikler for eksempel depresjon som en konsekvens av dette, er det viktig å gjøre noe med årsaken til at vedkommende utviklet depresjon. Dersom vi bare behandler depresjonen uten å gjøre noe med årsaken, vil depresjonen sannsynligvis komme raskt tilbake. Det er ofte mye man kan gjøre både med krav, omgivelser og oppfølging som kan forebygge og dempe depresjoner og angst hos personer med autisme.

Kvinne sitter ved vannet, ved to svaner.
Foto: Lauragrafie, Flickr (CC BY ND 2.0)


Å gjøre hverdagen oversiktlig, trygg og god vil alltid være en del av oppfølgingen av personer med autisme som har fått en depresjon. At krav man stiller er tilpasset den enkeltes forutsetning er også viktig. Personer med utviklingshemming trenger for eksempel lenger tid på å bearbeide og forstå en muntlig beskjed eller et spørsmål. Da er det viktig at de får den tiden og at de får mulighet til å svare før man stiller et nytt spørsmål. Personer med autisme kan også ha vansker med å ta valg. Det kan være viktig at de valgene man skal ta eller blir bedt om å ta blir presentert på en måte som er tilpasset den enkelte. Noen kan for eksempel fint velge en yoghurt i kjøledisken, mens andre har det bedre dersom de får valget mellom to yoghurter. Det er viktig å kjenne personen godt og vite noe om dennes forutsetninger for å få dette til på en god måte.

Når det gjelder personaloppfølging, er det noen steder slik at personer med autisme mest får hjelp til praktiske ting. Det å være sammen med andre mennesker og gjøre hyggelige ting er en viktig forebyggende faktor når det gjelder depresjon. Derfor er det viktig at personalet også har tid til å snakke med den det gjelder, og å reise på tur og ha gode opplevelser sammen.