Utredning og oppfølging

Selvbestemmelse og forebygging

En gruppe personer som smiler. Foto.
Foto: Jarle Eknes.

Det er flere forhold som kan bidra til å forebygge angst, depresjon og andre tilleggsvansker. Å oppleve at man har kontroll over seg selv og sitt eget liv er en viktig faktor som kan være med å forebygge depresjoner og angst. Ikke alle er i stand til å bestemme alt over seg selv, men det er en viktig beskyttelsesfaktor å få lov til å bestemme de tingene man kan. Ikke alle kan bestemme hvor de skal bo, for eksempel, men de aller fleste kan fint bestemme hva de skal ha på brødskiva. Å oppleve at man bestemmer selv, altså følelsen av autonomi, er viktig. Det samme er opplevelsen av å mestre og å få til ting i det daglige. Det er da altså viktig at man er i stand til å oppfylle de kravene man møter.

Andre mennesker er også viktig i opplevelsen av å ha et godt liv, og det å oppleve at du har andre mennesker rundt deg som bryr deg om deg og prøver å forstå deg er en viktig forebyggende faktor når det gjelder tilleggsvansker. Gode relasjoner til personale, familie og andre medhjelpere vil derfor være viktig – både i forebygging og oppfølging.