Kartlegging

Behov og ferdigheter

Foto, to kvinner står og prater, en av dem noterer.
Foto: Heinrich-Böll-Stiftung, Flickr (CC BY SA 2.0)

En forutsetning for å kunne tilrettelegge for den man skal hjelpe, er å vite noe om personens behov og ferdigheter. Det er som regel mange som har meninger om den personen de bistår. Vanligvis er det nesten like mange oppfatninger som hjelpere. Men det er bedre å vite helt sikkert enn å synse og tro, ikke sant? Og for å vite må man samle fakta. Og det betyr at vi må kartlegge systematisk det vi ønsker å vite noe om.

En god del kartlegging er ofte gjort av andre hjelpeinstanser i form av tester og intervjuer. Rapporter fra dette ligger som regel i personens dokumentmappe og bør studeres nøye. Du har allerede lest en del om dette under overskriften «Hvordan gjøre seg kjent med brukerne».

Men den jevnlige og kontinuerlige kartleggingen er det du som nærperson som må gjøre. Det er du som er sammen med personen i det daglige, du som ser endringer i atferd og behov og du som har muligheten til å foreslå og prøve ut justeringer i opplegget. Derfor er det viktig at du kjenner til noen verktøy du kan bruke i kartleggingen din.

Det som er enklest, mest konkret og mest objektivt å kartlegge er personens atferd, det vil si det personen gjør. Det kan du observere og telle. Du trenger ikke tolke eller anta, slik du må dersom du prøver å for eksempel finne ut hva noen, som ikke selv kan fortelle, tenker eller føler. Dessuten kan en persons atferd gi oss god innsikt i hva personen forstår, liker, har lyst eller ikke lyst til, mener om noe, motiveres av og mye mer.

Det første du må gjøre er å velge ut hva du ønsker å vite mer om. Noen ganger ønsker vi å vite hvor ofte en atferd forekommer og andre ganger vil vi kanskje vite mer om hva som trigger eller opprettholder atferden. Men for å sikre at alle kartlegger det samme, er det veldig viktig å først definere akkurat hvilken atferd vi fokuserer på.