Kartlegging

Operasjonalisering

Foto av stopp-skilt med undertekst.
Foto: DWRose, Flickr (CC BY 2.0)

For eksempel kan det hende den du jobber med av og til er aggressiv, kanskje han eller hun angriper personalet enkelte ganger. Men «å angripe» er et altfor «ullent» begrep. For å sikre at alle ser for seg det samme, må dere derfor operasjonalisere begrepet.

Operasjonalisering betyr å dele noe (for eksempel et begrep) opp i mindre, mer konkrete og håndterbare enheter. I eksempelet vårt snakker vi om en person som «angriper». Hva er det? Begrepet «å angripe» kan inneholde mange ulike atferder fra å spytte, klype, kjefte til å slå, sparke, legge i bakken. Hvis du sier at noen angriper, kan det derfor få dem som hører på til å tenke på helt forskjellige atferder.

Når vi skal jobbe målrettet er det viktig at vi beskriver ting på en slik måte at alle forstår det samme og det er nettopp det som er hensikten med operasjonaliseringen. Før du begynner registreringen må du derfor operasjonalisere begrepet «angripe», det vil si bestemme deg for akkurat hvilke konkrete atferder innenfor det å angripe du vil kartlegge.