Kartlegging

Kartlegge frekvens

Foto av jente som tenker.
Foto: Edward Musiak, Flickr (CC BY SA 2.0)

Det er ganske vanlig at det kan være uenigheter i personalet om hvor ofte noe skjer. Dette har både med den enkeltes grenser for hva de tåler eller syns er mye eller lite, og at personen med ASF kanskje oppfører seg ulikt sammen med ulike personale. I slike situasjoner er det lurt å skaffe nøytrale fakta.

Når du vil finne ut hvor ofte noe skjer, kalles dette å kartlegge frekvens. Du rett og slett teller antall ganger atferden forekommer. For å kunne kartlegge frekvens på en effektiv, men samtidig grundig måte, trenger du registreringsmetoder som ikke er for tidkrevende eller vanskelige å gjøre samtidig som du er sammen med personen med ASF. Ikke tenk at du skal kartlegge alt samtidig, ta en ting om gangen og gjør selve registreringen så enkel og overkommelig som mulig.

I vårt eksempel har du kanskje operasjonalisert atferden «å angripe» til atferdene slå, klype og spytte. Det kan hende det blir for mye å registrere alle tre atferdene samtidig, det avhenger litt av hvor ofte dette skjer. Skjer det veldig ofte, kan det være lurt å ta en atferd av gangen.

La oss si at du bestemmer deg for å i første omgang kartlegge hvor ofte spytting forekommer. Du kan enkelt registrere frekvens ved å sette tellestreker på et ark. Dersom det forekommer ekstremt hyppig (kanskje flere ganger i minuttet), kan du bruke et hjelpemiddel til å telle med. Mange bruker for eksempel en såkalt «saueteller» eller «teller», en liten tellemaskin man kan ha i lommen og klikke på hver gang atferden skjer.

Når man er ferdig med kartleggingsøkten kan man lese av et tall på telleren og notere dette, for eksempel i et slikt skjema:

Skjema for registrering av spytteforekomster

Dato og klokkeslett Antall spytteforekomster
   
   
   
   
   

Det er veldig lurt å gjøre en slik frekvenskartlegging før man setter i gang et tiltak der målet er å redusere omfang av atferden. Dette kalles å ta en baseline. Etter at tiltaket har vært brukt en stund, kan man da ta en ny frekvensregistrering og se om tiltaket har ført til reduksjon av den uønskede atferden.

Ved denne type registrering er det lurt å registrere i intervaller, for eksempel i 10 minutter i starten av hver time. En slik registreringsperiode bør sjelden vare mer enn 1 – 2 uker. Når dette er gjort har du mange og gode data på frekvens eller hvor ofte atferden forekommer.