Kartlegging

Kartlegge sammenhenger

Foto av penn, papir og tastatur.
Foto: Pete O'Shea, Flickr (CC BY 2.0)

Vanligvis er du også interessert i å vite hvorfor atferden forekommer. Hva er det som trigger atferden? Hva er det som opprettholder den? Det vi snakker om nå er det som på fagspråk kalles foranledninger (det som skjer rett før en atferd) og konsekvenser (det som skjer rett etter en atferd). Å kartlegge dette kalles ofte å gjøre en FAK analyse (Foranledning – Atferd – Konsekvens) og kan gi nyttig, konkret og objektiv informasjon, dersom man gjør det riktig. Det er blant annet viktig å ikke bygge inn egne antagelser om årsak i kartleggingen, bare registrere det som skjer. (Eks: Gunnar springer etter Kari når hun går ut av rommet – ikke: Gunnar jager Kari for å slå henne.) En annen viktig ting er som sagt å ha operasjonalisert den atferden man skal kartlegge, slik at alle som skal delta i kartleggingen registrerer de samme tingene.

Velg ut en eller flere situasjoner der spytting forekommer. Så registrerer du foranledninger (det som skjer rett før) og konsekvenser (det som skjer rett etterpå) av spytting. Lag et enkelt skjema, som for eksempel kan se slik ut:

Skjema for registrering av foranledning og konsekvens

Spytting ved morgenstell
 Dato:
Foranledning Konsekvens
1.  
2.  
3.  

Her er det laget en rad for hver forekomst. Det betyr at du får like mange rader som antall ganger personen spyttet i registreringsperioden. I dette eksempelet er registreringsperioden knyttet til en spesifikk situasjon, morgenstellet. Når du registrerer på denne måten kan du gjerne registrere i flere ulike situasjoner der atferden forekommer samtidig, for eksempel i måltidet, når dere går tur, i drosjen osv. med ett skjema pr. situasjon eller ett stort samleskjema. Gjør det som funker best for dere. Denne typen registrering bør også gjøres i 1 – 2 uker litt avhengig av hvor mange ganger situasjonen forekommer i perioden.

Hvis mulig og praktisk gjennomførbart kan gjerne begge registreringer (altså frekvens og sammenhenger) gjøres samtidig. Dette må tilpasses bemanningstetthet og andre praktiske forutsetninger. Det er bedre å bruke lengre tid og få gode nok data enn å prøve å gjøre for mye på for kort tid.