Kartlegging

Evaluere tiltakene

Når vi har prøvd ut tiltakene våre en stund er det lurt å ta en ny kartlegging av frekvens for å se om tiltakene har virket. Har de det, vil forekomsten av den uønskede atferden være mye lavere eller kanskje til og med helt fraværende. Ser vi ingen forskjell betyr det enten at vår analyse av data ikke stemmer, eller at tiltakene våre ikke har fungert og vi må justere dem eller finne nye tiltak.

På samme måte kan du registrere frekvensen av ønsket atferd, det vil si at personen har begynt å gjøre det dere vil han/hun skal gjøre. Da er tiltakene en suksess dersom frekvensen har økt.

Illustrasjon med ett utropstegn omgitt av mange spørsmålstegn.
Foto: Chris Potter, Flickr (CC BY 2.0)

På denne måten, ved hjelp av enkle kartleggingsmetoder, vil du kunne finne ut en god del om personens forståelse, væremåte, behov og ferdigheter. Mange av hverdagsutfordringene vil kunne bli enklere å forholde seg til, både for personen selv og for deg som skal hjelpe.

Det finnes også andre registreringsmetoder, skjemaer og fokus for kartlegging, men som oftest er kartlegging av frekvens, samt FAK analyser, tilstrekkelig og det enkleste å gjennomføre i en travel hverdag. Når du registrerer eller observerer er det viktig at du prøver å være så konkret og objektiv som mulig og ikke legger egne antagelser eller følelser inn i beskrivelsene. Videre er det sentralt at du og dine kollegaer er bevisste på og enige om hva det er dere skal finne ut av, slik at registreringer og observasjoner gjøres målrettet og strukturert. Med det kommer du langt!

Det aller viktigste i møte med en person du skal bistå er likevel å være oppriktig interessert i og nysgjerrig på personen, både i det daglige arbeidet og når du jobber med kartlegging og evaluering av tiltak. Det er spennende å være sammen med og bli kjent med mennesker som ikke er akkurat som deg eller de du kjenner privat. Ikke bare kan du lære mye om variasjonsbredden innenfor det å være menneske, men du lærer også mye om deg selv, dine egne reaksjoner, verdier og prioriteringer. Enkle kartlegginger, som de som er beskrevet her, vil bidra til å gjøre jobben din enda mer interessant og meningsfull.

Videre i denne delen av kurset vil du lære mer om tiltak, husk da at de tiltakene du velger alltid må bygge på det du vet (ikke tror) om den personen du skal bistå!