Personalatferd

En positiv forskjell

En ung mann
Foto: Mikkel Eknes

I samhandling mellom miljøpersonell og tjenestemottakere vil det fra tid til annen oppstå uheldige situasjoner. Noen situasjoner vil ikke være mulig å forutse, ei heller å unngå – men med tydelige styringssystemer, tilstrekkelig opplæring og egnede personer som miljøarbeidere vil sannsynligheten for at feil oppstår reduseres.

Ved siden av personlig egnethet, gode holdninger, profesjonelle ferdigheter og målrettede arbeidsprosesser vil glede og entusiasme fra personalet bidra til positiv samhandling og et godt omsorgsmiljø for tjenestemottakerne. Videre vil positiv samhandling med tjenestemottakerne skape et godt arbeidsmiljø for personalet. Det at miljøpersonalet fremstår som blide og positive og at de viser entusiasme overfor tjenestemottakerne, kan unektelig være positivt for tjenestemottakernes opplevelse av samhandlingen. Som miljøpersonale har vi som nevnt i innledningen til dette kapitlet – en unik mulighet til å utgjøre en forskjell i tjenestemottakernes hverdag – en positiv forskjell!