Motivasjon

Hvordan starter vi?

Foto: Giorgio Galeotti, flickr (CC BY 2.0)
Foto: Giorgio Galeotti, flickr (CC BY 2.0)

Skap en relasjon som motiverer til å tilbringe tid med deg.

En god relasjon skaper vi først og fremst ved å være hyggelig og imøtekommende, ikke ved å være streng og grensesettende. Du må delta i de tingene tjenestemottakeren er interessert i, gjerne ved å snakke med dem om det, be dem vise oss og fortelle mere. Du kan ta med ting du vet klaffer med deres interesser og foreslå aktiviteter du vet de liker.

Vi kan tulle og gjøre rare, morsomme ting som får folk til å le, eller spennende uvanlige ting som fanger oppmerksomheten.

Vi kan tilby god mat, brus eller godteri, slik at de du jobber med skal ønske å tilbringe tid med deg.

Hovedmålet her er at de skal like å være sammen med deg, selv om du går turnus og får lønn for det. En profesjonell relasjon er noe annet en personlig gjensidig relasjon. Mange av de vi jobber med kan ikke etablere gode relasjoner til andre mennesker, så her må du ta ansvaret og gjøre det som skal til, selv om det ikke faller deg naturlig. Alle trives best sammen med folk de liker, og dette gjelder selvfølgelig også for dem men ASF. Det vil også gjøre det lettere for deg å få dem med på nye ting. Gjør deg selv attraktiv.

Finn ut hva personen du skal jobbe hos liker/misliker. Her er det lurt å registrere litt, slik at du får en oversikt. Du kan observere, snakke med den du jobber hos, snakke med pårørende og lese papirene. Når du har fått oversikt skal du finne ut hvordan han eller hun skaffer seg det de ønsker og hvordan de slipper unna det de ikke ønsker. Her må du være litt detektiv!

Den enkleste måten er å observere hva de vi jobber hos gjør eller sier når de har lyst på noe. Noen med ASF henter selvfølgelig det de vil ha eller spør om hjelp. Noen kaster seg over det de vil ha og rapper det. Andre vandrer rundt eller dunker i bordet til noen spør om de er tørste eller begynner å tilby dem ting. Dette er lurt å registrere, slik at du får oversikt over hva som er motiverende og dermed fører til handling.

Det metoden kan du også bruke for å få oversikt over hva personen gjør for å slippe ting de ikke liker. Sier de nei? Gå vekk? Legger seg på gulvet? Eller later som de ikke hører det du sier og lignende? Dette må du finne ut av. To ukers registrering holder fint, deretter legger du registreringene inn i Excel og lager et diagram. Det gir deg en visuell oversikt over hvilke strategier tjenestemottaker bruker mest for å oppnå hva, og en baseline så du kan se om det du setter i gang etter hvert virker.

Viktig

Når du har gjort dette, vet du noe om personen du skal jobbe hos. Du vet hva som skal til for at han eller hun er glad og har det hyggelig sammen med deg, det gjør det lettere å finne måter å samarbeide på og stemningen blir god. Det gjør at både du og tjenestemottaker er motivert til å være sammen og dermed er du i en bedre posisjon i jobben din.

Du vet videre noe om hvordan han eller hun skaffer seg eller unngår ting. Du vet også noe om hva tjenestemottaker er villig til å gjøre for å skaffe seg en brus, nettbrett eller unngå å dusje og så videre. Du vet også noe om graden av motivasjon hos tjenestemottaker, basert på intensitet og stayerevne for å få det som han eller hun vil.