Samarbeid med pårørende

Kamp

Bilde av sliten kvinne
Foto: W H, Flickr (CC BY ND 2.0)

Mange foreldre opplever årelange kamper mot systemet – kamper som tærer på kreftene. En mor forteller:

Hun sier videre at:

Jo dårligere pårørende opplever at de blir møtt av det offentlige tjenesteapparatet, jo større opplever de byrden ved å ha et barn med funksjonsnedsettelser. Mange føler seg slitne av den konstante kampen for barna sine – en kamp som ofte varer langt over den tid da barn vanligvis flytter hjemmefra.

Overgang til voksen alder gir spesielle utfordringer. Mange foreldre ønsker at barna deres skal flytte hjemmefra når de er omkring 20 år, og at det offentlige overtar omsorgen for dem. Men ofte oppleves det vanskelig å slippe taket og overlate ansvaret til andre. Derfor er det nødvendig at de får oppleve at andre klarer å ivareta de voksne barna deres.