Samarbeid med pårørende

Lett og vanskelig i samarbeidet

Bilde av mann, med andre mennesker i bakgrunnen.
Foto: Mike Bonitz, Flickr (CC BY ND 2.0)

Foreldre har ofte vært gjennom lange kamper mot systemet. Noen er klare for helt å gi slipp når det voksne barnet deres flytter hjemmefra, mens andre ønsker å involvere seg sterkt i deres barns hverdag i nytt hjem. Du vil møte på ulike personligheter og ulike familiehistorier – de kan oppleves svært utfordrende for deg som jobber i hjemmet til deres sønn eller datter. Da er det viktig å møte familiene med en god porsjon åpenhet og nysgjerrighet på hvem de er.

Kommunikasjon og informasjon

Sørg for å skape så god og åpen kommunikasjon som mulig. Vis at du ønsker å samarbeide med dem og møte dem med en lyttende holdning.

Det kan være nødvendig å avklare hvilke forventninger foreldre/pårørende og personalet/tjenesteyterne har til hverandre. Det er veldig ulikt hvordan familien ønsker å involvere seg i beboerens liv. Derfor er det nødvendig å gjøre disse avklaringene hver gang du møter en ny familie.

Pårørende ønsker seg ofte god informasjon om hvordan det går med barnet deres og om forhold der de bor. Fortell derfor mest mulig om hvordan tjenestetilbudet er i det nye hjemmet til barnet deres. Mange pårørende setter stor pris på å få kjenne til de faste rutinene og strukturen i hverdagen, uansett om personen bor i egen leilighet eller har et hjem sammen med andre mennesker i en gruppebolig. Gi gjerne skriftlig informasjon i tillegg til muntlig, og sørg for at de får vite hvem som er nærmeste leder i huset, og hvem de øvrige ansatte er. Gi oversikt over hvem som er kontaktpersoner og som tilhører teamet rundt beboeren.

Snakk et godt, konkret og forståelig språk og vær oppmerksom på om det du sier fører til misforståelser. Som ansatte og som fagfolk har man lett for å utvikle et eget fagspråk og/eller en sjargong – gjerne kalt «stammespråk» Vær oppmerksom på om pårørende virkelig har forstått hva du mener! Vær realistisk når du forteller pårørende om det voksne barnet deres. Familien kjenner barnet så godt, og de gjennomskuer deg lett hvis du blir for overoptimistisk når du forteller hva beboer har gjort, hvordan humøret er osv.

Ansvarsavklaringer

Mange pårørende velger å være verge for det voksne barnet sitt. Da er det viktig å avklare hvilke oppgaver vergen tar seg av, og hvilke det er ønskelig at kontaktpersonene har ansvar for. Avklar hvem som har ansvar for innkjøp av klær og sko og eventuelle andre personlige ting.

Jo mer man har jobbet med forventningsavklaring vedrørende roller mm, jo lettere går som regel samarbeidet. Mange foreldre ønsker å involvere seg mye i beboers liv, andre ikke. Ha respekt for de valg som tas – og vis det!

Gi oversikt over tider på dagen det passer å ringe eller komme på besøk. Begrunn hvorfor det kan være nødvendig med denne forutsigbarheten både utfra beboers perspektiv, og ut fra personalets situasjon.

Ledelsen har et stort ansvar for å tilrettelegge gode rammer for samarbeid mellom pårørende og ansatte. Gi gjerne skriftlig informasjon i form av nyhetsbrev eller lignende ved større endringer i personalgruppen. Av og til oppstår et dilemma vedrørende taushetsplikt, for eksempel når personalet er syke eller har permisjon av ulike årsaker. Prøv å være kreativ og informer om det du kan si noe om.